Centro de Investigación Tecnolóxico Industrial - MTI

Infraestrutura de apoio á investigación, desenvolvemento e transferencia no campo das Tecnoloxías e Procesos Industriais

Máis información

Instalacións específicas

Equipos e instalacións específicas de alto nivel tecnolóxico agrupadas por ámbitos

Grupos de traballo

Diversos grupos de investigación da Universidade de Vigo comparten espazo entre as 3 plantas do Centro

Apoio investigación

Infraestrutura pertencente á rede de Centros de Apoio á Investigación da Universidade de Vigo